Georg Brüning

Georg Brüning 12 VIII 1851- 17 XII 1932
burmistrz Bytomia w latach 1883-1919

Urodził się 12 sierpnia 1851 roku w majątku Botzar koło Selm w Westfalii. Jego rodzicami byli: Wilhelm – radca ekonomiczny oraz Christine z domu Hagedorn. Brüningowie byli katolikami.

W 1874 roku ukończył doktorat obojga praw na uniwersytetach w Bonn, Monachium, Heidelbergu i Getyndze. Następnie służył przez 2 lata w wojsku, gdzie osiągnął stopień porucznika rezerwy. W 1880 zdobył stopień asesora sądowego.
Stanowisko burmistrza Bytomia otrzymał w 1882 na podstawie opublikowanego w prasie ogłoszenia. Powszechnym w tamtym czasie było wybieranie burmistrza z drugiego końca kraju, tak by nie był uwikłany w miejscowe układy. Kandydaci zgłaszali się, po czym wyboru dokonywała rada miejska.

Gdy został wybrany pierwszym burmistrzem Bytomia miał 32 lata, a miasto liczyło 26 tys. ludzi. W tym czasie było już jednak wielkim placem budowy. Dzięki nowemu włodarzowi rozpoczął się tu okres szybkiego rozwoju i największej prosperity.
Od 1892 roku piastował funkcję nadburmistrza, który to tytuł przysługiwał włodarzom miast wydzielonych ze struktur powiatu.
Za czasów jego rządów w Bytomiu powstała:

 • sieć energii elektrycznej,
 • sieć wodociągów i kanalizacji sanitarnej,
 • wybrukowano większość bytomskich ulic,
 • wybudowano budynki teatru (obecnie Opera Śląska),
 • szkoły realnej (IV Liceum Ogólnokształcące),
 • Królewskiego Instytutu Higieny (Sanepid, ul.Moniuszki 25),
 • starych koszar (internat przy ul. Smolenia).

W czasie rządów nadburmistrza powstała zasadnicza tkanka architektoniczna i urbanistyczna obecnego śródmieścia, złożona z wytwornych mieszczańskich kamienic, wielkich gmachów publicznych i nowo wznoszonych świątyń. Stare kamienice przebudowano zwiększając liczbę kondygnacji, a także zabudowa podwórzy stała się bardziej zagęszczona. Ówczesny Bytom był pełen pięknych i klimatycznych uliczek oraz placów, zdobiły go przewspaniałe budynki, istniało tu mnóstwo sklepów i restauracji.
Miasto to było pionierem w skali całej Europy we wprowadzaniu nowoczesnej infrastruktury.

 • Już w 1899 roku założono elektryczne oświetlenie ulic.
 • 5 lat później w Bytomiu uruchomiono pierwszą linię tramwajową.
 • W 1903 roku wybudowano tu pierwszą w Europie biologiczną oczyszczalnię ścieków. Była najnowocześniejszą i najdoskonalszą technicznie w skali całych Niemiec i służyła za wzór dla kolejnych podobnych inwestycji w kraju i poza nim.

Mieszkańcy mieli do dyspozycji nawet zoo.
Swój urząd sprawował przez 36 lat. W 1919 roku ze względu na podeszły wiek, zrezygnował z funkcji nadburmistrza. W chwili kiedy opuszczał urząd Bytom liczył 71 tys. mieszkańców. Za jego zasługi miasto ufundowało mu zabytkową willę przy dzisiejszej Alei Legionów 4.

Był wielokrotnie odznaczony, między innymi:

 • Orderem Czerwonego Orła,
 • Orderem Korony oraz
 • Krzyżem Rycerskim Papieskiego Orderu Św. Grzegorza nadawany gorliwym katolikom.
 • otrzymał też rzadki przywilej noszenia złotego łańcucha urzędowego

Burmistrz nie miał szczęśliwego życia prywatnego. Jako ojciec przeżył śmierć swoich dzieci.
Troje z nich padło ofiarą epidemii i zmarły wszystkie w ciągu tygodnia.
Czwarte dziecko, syn, miał nieszczęśliwy wypadek i zginął jeszcze w wieku szkolnym.
Piąte i szóste dziecko, też synowie - polegli w trakcie I wojny światowej.
Przeżyło dwoje dzieci, córka i syn, który później został zakonnikiem , benedyktynem w Krzeszowie.

Brüning do końca życia był darzony powszechnym szacunkiem. Zmarł 17 grudnia 1932 roku. Na jego pogrzeb przyszły tłumy Bytomian.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
Accept
Decline
$family
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline