brat Alojzy Spyra

brat Alojzy Spyra 11 VII 1905 -13 IX 1975

jezuita

Urodził się 11 lipca 1905 roku w Starej Wsi koło Pszczyny jako syn Franciszka i Anny z domu Szmid.

Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 26 IX 1931 roku w Starej Wsi. Pracował tam jako ślusarz w latach 1933 - 1948, a następnie w Krakowie do 1968 roku.

W 1963 roku wykonał wraz z Józefem Niemcem kutą w żelazie bramę (według projektu Dormusa i Świecimskiego), umieszczoną przy przejściu z Kaplicy Wieczystej Adoracji do nawy południowej Bazyliki Serca Jezusowego w Krakowie.

Od 1968 roku pracował w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu, gdzie zmarł 13 września 1975 roku.