caffb03e1a786e712aa46e712649b624 q

Chwała te­go świata prze­mija, i to nie ona na­daje życiu sens. Dzieje się tak za sprawą naszych wy­borów, do­kony­wanych zgod­nie z po­wołaniem, wiarą w ideały i wolą ich bro­nienia. Każdy gra główną rolę w swoim życiu, i to właśnie ano­nimo­wi bo­hate­rowie po­zos­ta­wiają naj­trwal­szy ślad.

- Paulo Coelho -

Strona prowadzona jest społecznie przez Miłośników Cmentarza Mater Dolorosa w Bytomiu. 
 Jej celem jest zachowanie i czczenie pamięci o Osobach tam spoczywających. 

 Jeżeli chciałbyś umieścić informacje o swoim Bliskim i lokalizuję jego grobu prześlij informacje. 
Ponieważ strona prowadzona jest społecznie nie są przewidziane jakiekolwiek opłaty z tego powodu teraz i w przyszłości.