Groby znanych osób

Włodzimierz Arłamowski <Br />(1923-1945)
Włodzimierz Arłamowski
(1923-1945)
Włodzimierz Arłamowski <Br />(1923-1945)

Włodzimierz Arłamowski
(1923-1945)

25 II 1923 - 30 X 1945

- pseudonim Ryś,
- ułan i żołnierz AK,
- słuchacz Politechniki we Lwowie
- zginął tragicznie na lotnisku w Izbicku w czasie próby ucieczki samolotem radzieckim.

Urodził się 23 lutego 1923 r. we Lwowie. Podczas wojny walczył w okolicach Jasła, Sowiny, Brzostek i Kołaczyc w oddziale ułanów pod dowództwem majora Wilhelma Bigdy ps. „Strzemię” (1914-1996).

Readmore
Jan Biały <Br />(1897-1984)
Jan Biały
(1897-1984)
Jan Biały <Br />(1897-1984)

Jan Biały
(1897-1984)

16 VI 1897 - 2 X 1984

bohater i patriota

Uczestnik trzech wojen:
I Wojny Światowej,
wojny polsko-bolszewickiej
II Wojny Światowej
Żołnierz w Powstaniu Warszawskim

Pilot, przedwojenny dowódca:
113 i 121 Eskadry Myśliwskiej,
21 Eskadry Liniowej,

Readmore
Zdzisława Biały <br />(1915-1997)
Zdzisława Biały
(1915-1997)
Zdzisława Biały <br />(1915-1997)

Zdzisława Biały
(1915-1997)

1 V 1915 - 8 I 1997

- żolnierz AK

Readmore
Georg Brüning <br />(1851-1932)
Georg Brüning
(1851-1932)
Georg Brüning <br />(1851-1932)

Georg Brüning
(1851-1932)

12 VIII 1851- 17 XII 1932 burmistrz Bytomia w latach 1883-1919

Urodził się 12 sierpnia 1851 roku w majątku Botzar koło Selm w Westfalii. Jego rodzicami byli: Wilhelm – radca ekonomiczny oraz Christine z domu Hagedorn. Brüningowie byli katolikami.

W 1874 roku ukończył doktorat obojga praw na uniwersytetach w Bonn, Monachium, Heidelbergu i Getyndze. Następnie służył przez 2 lata w wojsku, gdzie osiągnął stopień porucznika rezerwy. W 1880 zdobył stopień asesora sądowego.

Stanowisko burmistrza Bytomia otrzymał w 1882 na podstawie opublikowanego w prasie ogłoszenia.

Readmore
Leon Bury <br />(....-1947)
Leon Bury
(....-1947)
Leon Bury <br />(....-1947)

Leon Bury
(....-1947)

Tu Spoczywa
Bojownik Klasy Robotniczej
I-szy Sekretarz
M.K. PPR
tow. LEON BURY
Cześć jego pamięci
lat 20 Zm. 29.12.1947

Readmore
Jan Dybek <br />(1922-2006)
Jan Dybek
(1922-2006)
Jan Dybek <br />(1922-2006)

Jan Dybek
(1922-2006)

4 V 1922 - 16 IV 2006

porucznik AK

Readmore
Leopold Matwijczuk <br />(1895-1968)
Leopold Matwijczuk
(1895-1968)
Leopold Matwijczuk <br />(1895-1968)

Leopold Matwijczuk
(1895-1968)

1895 - 1968

Legionista

Readmore
Władysław von Eichelberger (1907-1975)
Władysław von Eichelberger (1907-1975)
Władysław von Eichelberger (1907-1975)

Władysław von Eichelberger (1907-1975)

17 VIII 1907 - 12 V 1975

kapitan rezerwy Wojska Polskiego, Lwowskiego Pułku Łączności,
1939-1945 więzień hitlerowskich oflagów,
1945-1947 więzień sowieckich łagrów

Readmore
Józef  Gallus <br />(1860-1945)
Józef Gallus
(1860-1945)
Józef  Gallus <br />(1860-1945)

Józef Gallus
(1860-1945)

27 XI 1860 - 26 II 1945

działacz kulturalny,
pisarz ludowy

Urodził się 27 listopada 1860 w Starym Chorzowie. Wychował się w rodzinie górniczej jako syn Baltazara i Marii z d. Goponów. Po ukończonej nauce w szkole ludowej, został zatrudniony w kopalni „Król”. Pracę pod ziemią przerwał w 1879 roku wypadek, który uniemożliwił mu dalszą aktywność w zawodzie ojca. Następnie pracował jako drukarz. Kolejno został zecerem, pracując dla „Gazety Górnośląskiej”.
Potem przez pół roku praktykował w Wiedniu, a w maju 1883 roku przyjęto go do drukarni „Katolika”, gdzie pracował aż do likwidacji pisma.

Readmore
Władysław Gąsiorowski (1912-1978)
Władysław Gąsiorowski (1912-1978)
Władysław Gąsiorowski (1912-1978)

Władysław Gąsiorowski (1912-1978)

2 III 1912 - 26 XII 1978

Uczestnik bitwy nad Bzurą w wrześniu 1939 roku.

Readmore
Maciej Kurkowski <br />(1935-2010)
Maciej Kurkowski
(1935-2010)
Maciej Kurkowski <br />(1935-2010)

Maciej Kurkowski
(1935-2010)

1935 - 2010
chirurg dziecięcy

Readmore
Stefan Limanowski <Br />(1914-2001)
Stefan Limanowski
(1914-2001)
Stefan Limanowski <Br />(1914-2001)

Stefan Limanowski
(1914-2001)

6 XI 1914 - 9 II 2001

Urodził się we Lwowie.
Wywieziony w czasie wojny na Sybir.
Oficer 3 Pułku Artylerii Lekkiej, 3 Dywizji Strzelców Karpackich, 2-go Korpusu Wódka Polskiego we Włoszech.
Notariusz

Readmore
Szczepan Michalski <br />(1905-1941)
Szczepan Michalski
(1905-1941)
Szczepan Michalski <br />(1905-1941)

Szczepan Michalski
(1905-1941)

– pierwszy w Polsce harcmistrz – robotnik,
- Komendant Hufca Harcerzy w Drohobyczu - od jesieni 1939 r. komendant konspiracyjnej grupy harcerskiej,
- po przeszkoleniu w Budapeszcie - współorganizator i komendant ZWZ,
- Biały Kurier

Urodził się jako syn Władysława Michalskiego i Magdaleny z domu Staszkiewicz w 1905 r. w Stryszawie na Podhalu. Uczęszczał do szkoły ludowej w Sowlinach (k/ Limanowej). Po ukończeniu 3 klasy pracował w latach 1916–1927 jako robotnik w rafineriach w Limanowej, w Drohobyczu i w Ustrzykach Dolnych.

Readmore
Piotr Miętkiewicz <br />(1891-1957)
Piotr Miętkiewicz
(1891-1957)
Piotr Miętkiewicz <br />(1891-1957)

Piotr Miętkiewicz
(1891-1957)

4 XI 1891 - 14 XI 1957

polski pedagog
patriota
prezydent Bytomia w latach 1945-1948

Zapisał się w historii miasta złotymi zgłoskami w ostatnich latach przedwojennych i w pierwszych po wojnie.
Urodził się 4 listopada 1981 r. w Mieczkowie pod Szubinem. W roku 1913 ukończył Seminarium Nauczycielskie w Kcyni. W latach 1916-1919 studiował zaocznie na niemieckiej Akademii w Poznaniu. Później kontynuował studia na nowo otwartym Uniwersytecie Poznańskim. Był nauczycielem gimnazjalnym w Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim i Lesznie.

Readmore
Kazimiera Morawska <br />(1913-1990)
Kazimiera Morawska
(1913-1990)
Kazimiera Morawska <br />(1913-1990)

Kazimiera Morawska
(1913-1990)

14 VI 1913 - 14 X II 1990

z domu Ostrowska
p.v. Kuszlewska
łączniczka AK

Readmore
Ernst Odersky<br /> (1880-1941)
Ernst Odersky
(1880-1941)
Ernst Odersky<br /> (1880-1941)

Ernst Odersky
(1880-1941)

20 XII 1880 - 15 XII 1941

Właściciel znanej kawiarni i cukierni na Rynku w Bytomiu. Od 1925 roku mieściła się ona na parterze eleganckiej kamienicy, a od 1928 zajmowała również jej pierwsze piętro. Była to pierwsza cukiernia w mieście, w której wyrabiano specjalne słodycze dla diabetyków.

Firma, której był on właścicielem, została założona w 1898 roku. Jego następcy kontynuowali działalność aż do końca wojny.

W 1934 roku Ernst Odersky otworzył kolejną swoją kawiarnię w Gliwicach przy ulicy Wilhemstrasse (obecnie ul. Zwycięstwa). Wcześniej w tym miejscu od 1912 roku była kawiarnia Martina Pirscha.

Readmore
Wanda Pułko<br /> (1925-1971)
Wanda Pułko
(1925-1971)
Wanda Pułko<br /> (1925-1971)

Wanda Pułko
(1925-1971)

VII 1925 - 13 VII 1971
doktor n. med.

Readmore
Ludwika Radziejewska<br />(1843-1912)
Ludwika Radziejewska
(1843-1912)
Ludwika Radziejewska<br />(1843-1912)

Ludwika Radziejewska
(1843-1912)

15 VIII 1843 - 15 XII 1912
działaczka społeczna, oświatowa i narodowa na Górnym Śląsku.

Urodziła się 15 VIII w Wilczynie w pow. szamotulskim, jako córką Piotra i Matyldy z domu Kurz.

Działalność publiczną rozpoczęła z chwilą przybycia na Górny Śląsk w r. 1886, aby zająć się przekazanym jej przez brata ks. Stanisława przedsiębiorstwem wydawniczym «Katolik» w Bytomiu. Pod jej kierownictwem wydawnictwo to i pismo pod tym samym tytułem zaczęło się rozwijać bardzo pomyślnie. Dzięki jej energicznej pracy organizatorskiej, a także poważnym nakładom pieniężnym, został rozbudowany zakład wydawniczy, wzrosła liczba jego pracowników i zwiększył się nakład. W r. 1898 wydawnictwo, będące jej własnością, przekształciło się w spółkę akcyjną z ograniczoną odpowiedzialnością.

Readmore
Zygmunt Rakieć<br /> (1899-1987)
Zygmunt Rakieć
(1899-1987)
Zygmunt Rakieć<br /> (1899-1987)

Zygmunt Rakieć
(1899-1987)

22 XI 1899 - 20 XI 1987

Powstaniec śląski

W 1935 roku był I Sekretarzem w Lidze Morskiej i Kolonialnej Zagłębia Dąbrowskiego - siedziba w Sosnowcu.

Readmore
Anna Romaniak <br />(1872-1956)
Anna Romaniak
(1872-1956)
Anna Romaniak <br />(1872-1956)

Anna Romaniak
(1872-1956)

22 XI 1872 - 17 II 1956

wywieziona w czasie wojny przez Rosjan na Sybir - do Kazachstanu

Readmore
Zygmunt Stelmaszyński (1912-2001)
Zygmunt Stelmaszyński (1912-2001)
Zygmunt Stelmaszyński (1912-2001)

Zygmunt Stelmaszyński (1912-2001)

2 V 1912 - 1 XII 2001

żołnierz AK pseudonim

Readmore
Alfred Stephan <br />(1884-1924)
Alfred Stephan
(1884-1924)
Alfred Stephan <br />(1884-1924)

Alfred Stephan
(1884-1924)

18 X 1884 - 20 IX 1924

prawnik
Nadburmistrz Bytomia, który pełnił swój urząd w latach 1919-1924. Kierował miastem w okresie polsko-niemieckiego konfliktu o Górny Śląsk. Na przełomie 1921 i 1922 roku, na 9 miesięcy musiał nawet opuścić Bytom na żądanie dowództwa wojsk francuskich.

Wcześniej był generalnym dyrektorem dóbr hrabiego Henckel von Donnersmarcka.

Readmore
Franciszek Studziński <br />(1893-1964)
Franciszek Studziński
(1893-1964)
Franciszek Studziński <br />(1893-1964)

Franciszek Studziński
(1893-1964)

0 X 1893 - 23 V 1964
pseudonim: Kotlina, Radwan, Rawicz, Skawa, Skiba, przybrane nazwisko: Andrzej Radwan

pułkownik piechoty Wojska Polskiego.
dowódca Okręgu Tarnopolskiego AK
zastępca dowódcy Obszaru Lwowskiego AK

Syn Aleksandra, nauczyciela i Heleny z domu Pietrzykowska. Ukończył gimnazjum w Krakowie. 6 sierpnia 1914 roku przystąpił do oddziałów strzeleckich, a po utworzeniu Legionów Polskich służył w 1 Pułku Piechoty Legionów, z którym przeszedł cały jej szlak bojowy.

Readmore
Władysław Targalski <Br />(1904-1995)
Władysław Targalski
(1904-1995)
Władysław Targalski <Br />(1904-1995)

Władysław Targalski
(1904-1995)

Obrońca Lwowa i Powstaniec Śląski Urodził się w 1904 roku we Lwowie. Już jako dziesięciolatek wraz ze starszym bratem chodził na ćwiczenia drużyn Strzelca. 1 listopada 1918 roku, gdy Ukraińcy opanowali Lwów, był wśrod młodzieży broniącej miasta. Miał wtedy czternaście lat. Walczył m.in. w Ogrodzie Jezuickim.

W czerwcu 1920 roku w obliczu bolszewickiej nawały znów zgłosił się na ochotnika. Choć miał zaledwie szesnaście lat, szkolił starszych od siebie nowicjuszy. Brał udział w bitwie pod Zadwórzem, nazwanej polskimi Termopilami, gdzie garść straceńców powstrzymała konną armię Budionnego. Ranny dostał się do sowieckiej niewoli. Został wywieziony do obozu pracy przymusowej w Charkowie, skąd zdołał uciec. Pociągiem dotarł do Kijowa. Stamtąd wrócił do domu idąc prawie całą drogę pieszo, wzdłuż torów kolejowych.

Readmore
Roman Tomaszek <Br />(1905-1993)
Roman Tomaszek
(1905-1993)
Roman Tomaszek <Br />(1905-1993)

Roman Tomaszek
(1905-1993)

Uczestnik walk w obronie Lwowa 1918-1919, odznaczony honorową odznaką Orląt Lwowskich.

Dowódca 13 plutonu 26 PP przy 5 DP. Za udział w walkach za Ojczyznę odznaczony orderami wojskowymi i państwowymi.

Członek Armii Krajowej.

Readmore
Zdzisław Tuczapski <br />(1928-2003)
Zdzisław Tuczapski
(1928-2003)
Zdzisław Tuczapski <br />(1928-2003)

Zdzisław Tuczapski
(1928-2003)

18 VII 1928 - 13 VI 2003

żołnierz AK
więzień łagrów sowieckich

Readmore
Kazimierz Wacek <br />(1895 - 1955)
Kazimierz Wacek
(1895 - 1955)
Kazimierz Wacek <br />(1895 - 1955)

Kazimierz Wacek
(1895 - 1955)

10 XI 1895 - 21 VII 1955

- obrońca Lwowa
- porucznik rezerwy Wojska Polskiego RP
- absolwent Poltechniki Lwowskiej - inżynier leśnik

Readmore
Antonina Woźniak <Br />(1914-1983)
Antonina Woźniak
(1914-1983)
Antonina Woźniak <Br />(1914-1983)

Antonina Woźniak
(1914-1983)

1914 - 1983

- pseudonim Bronisława
- łączniczka Komendy Okręgu Tarnopolskiego Armii Krajowej

Readmore
Piotr Woźniak <br />(1912-1988)
Piotr Woźniak
(1912-1988)
Piotr Woźniak <br />(1912-1988)

Piotr Woźniak
(1912-1988)

1912 - 1988
pseudonim Wir

żołnierz AK
skazany przez władzę ludową - 63 dni spędził w celi śmierci, oczekując na egzekucję
bytomski nauczyciel
autor książki - Zapluty karzeł reakcji. Wspomnienia AK-owca z więzień w PRL

Urodził się w 1912 roku w Młyniskach na Podolu, gdzie przed wybuchem II wojny światowej ukończył Seminarium Nauczycielskie w Tarnopolu.

Wraz z wkroczeniem wojsk niemieckich na terytorium Polski wziął udział w kampanii wrześniowej.

Readmore
Tadeusz Wrzecionek <Br />(1911-1967)
Tadeusz Wrzecionek
(1911-1967)
Tadeusz Wrzecionek <Br />(1911-1967)

Tadeusz Wrzecionek
(1911-1967)

Artysta rzeźbiarz.

Jest autorem między innymi Pomnika Wolności zrealizowanego w 1967 roku w Bytomiu. Monument przedstawia historię trzech powstań śląskich i II wojny światowej na terenie regionu śląskiego.

Jest również autorem popiersia Józefa Lompy znajdującego się na rynku w Woźnikach.

Członek Spółdzielni Pracy Twórczej Artystów Plastyków

Readmore
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
Accept
Decline
$family
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline