Groby znanych osób

Włodzimierz Arłamowski <Br />(1923-1945)
Włodzimierz Arłamowski
(1923-1945)
Włodzimierz Arłamowski <Br />(1923-1945)

Włodzimierz Arłamowski
(1923-1945)

25 II 1923 - 30 X 1945

- pseudonim Ryś,
- ułan i żołnierz AK,
- słuchacz Politechniki we Lwowie
- zginął tragicznie na lotnisku w Izbicku w czasie próby ucieczki samolotem radzieckim.

Urodził się 23 lutego 1923 r. we Lwowie. Podczas wojny walczył w okolicach Jasła, Sowiny, Brzostek i Kołaczyc w oddziale ułanów pod dowództwem majora Wilhelma Bigdy ps. „Strzemię” (1914-1996).

Readmore
Jan Biały <Br />(1897-1984)
Jan Biały
(1897-1984)
Jan Biały <Br />(1897-1984)

Jan Biały
(1897-1984)

16 VI 1897 - 2 X 1984

bohater i patriota

Uczestnik trzech wojen:
I Wojny Światowej,
wojny polsko-bolszewickiej
II Wojny Światowej
Żołnierz w Powstaniu Warszawskim

Pilot, przedwojenny dowódca:
113 i 121 Eskadry Myśliwskiej,
21 Eskadry Liniowej,

Readmore
Zdzisława Biały <br />(1915-1997)
Zdzisława Biały
(1915-1997)
Zdzisława Biały <br />(1915-1997)

Zdzisława Biały
(1915-1997)

1 V 1915 - 8 I 1997

- żolnierz AK

Readmore
Georg Brüning <br />(1851-1932)
Georg Brüning
(1851-1932)
Georg Brüning <br />(1851-1932)

Georg Brüning
(1851-1932)

12 VIII 1851- 17 XII 1932 burmistrz Bytomia w latach 1883-1919

Urodził się 12 sierpnia 1851 roku w majątku Botzar koło Selm w Westfalii. Jego rodzicami byli: Wilhelm – radca ekonomiczny oraz Christine z domu Hagedorn. Brüningowie byli katolikami.

W 1874 roku ukończył doktorat obojga praw na uniwersytetach w Bonn, Monachium, Heidelbergu i Getyndze. Następnie służył przez 2 lata w wojsku, gdzie osiągnął stopień porucznika rezerwy. W 1880 zdobył stopień asesora sądowego.

Stanowisko burmistrza Bytomia otrzymał w 1882 na podstawie opublikowanego w prasie ogłoszenia.

Readmore
Leon Bury <br />(....-1947)
Leon Bury
(....-1947)
Leon Bury <br />(....-1947)

Leon Bury
(....-1947)

Tu Spoczywa
Bojownik Klasy Robotniczej
I-szy Sekretarz
M.K. PPR
tow. LEON BURY
Cześć jego pamięci
lat 20 Zm. 29.12.1947

Readmore
Jan Dybek <br />(1922-2006)
Jan Dybek
(1922-2006)
Jan Dybek <br />(1922-2006)

Jan Dybek
(1922-2006)

4 V 1922 - 16 IV 2006

porucznik AK

Readmore
Leopold Matwijczuk <br />(1895-1968)
Leopold Matwijczuk
(1895-1968)
Leopold Matwijczuk <br />(1895-1968)

Leopold Matwijczuk
(1895-1968)

1895 - 1968

Legionista

Readmore
Władysław von Eichelberger (1907-1975)
Władysław von Eichelberger (1907-1975)
Władysław von Eichelberger (1907-1975)

Władysław von Eichelberger (1907-1975)

17 VIII 1907 - 12 V 1975

kapitan rezerwy Wojska Polskiego, Lwowskiego Pułku Łączności,
1939-1945 więzień hitlerowskich oflagów,
1945-1947 więzień sowieckich łagrów

Readmore
Józef  Gallus <br />(1860-1945)
Józef Gallus
(1860-1945)
Józef  Gallus <br />(1860-1945)

Józef Gallus
(1860-1945)

27 XI 1860 - 26 II 1945

działacz kulturalny,
pisarz ludowy

Urodził się 27 listopada 1860 w Starym Chorzowie. Wychował się w rodzinie górniczej jako syn Baltazara i Marii z d. Goponów. Po ukończonej nauce w szkole ludowej, został zatrudniony w kopalni „Król”. Pracę pod ziemią przerwał w 1879 roku wypadek, który uniemożliwił mu dalszą aktywność w zawodzie ojca. Następnie pracował jako drukarz. Kolejno został zecerem, pracując dla „Gazety Górnośląskiej”.
Potem przez pół roku praktykował w Wiedniu, a w maju 1883 roku przyjęto go do drukarni „Katolika”, gdzie pracował aż do likwidacji pisma.

Readmore
Władysław Gąsiorowski (1912-1978)
Władysław Gąsiorowski (1912-1978)
Władysław Gąsiorowski (1912-1978)

Władysław Gąsiorowski (1912-1978)

2 III 1912 - 26 XII 1978

Uczestnik bitwy nad Bzurą w wrześniu 1939 roku.

Readmore
Maciej Kurkowski <br />(1935-2010)
Maciej Kurkowski
(1935-2010)
Maciej Kurkowski <br />(1935-2010)

Maciej Kurkowski
(1935-2010)

1935 - 2010
chirurg dziecięcy

Readmore
Stefan Limanowski <Br />(1914-2001)
Stefan Limanowski
(1914-2001)
Stefan Limanowski <Br />(1914-2001)

Stefan Limanowski
(1914-2001)

6 XI 1914 - 9 II 2001

Urodził się we Lwowie.
Wywieziony w czasie wojny na Sybir.
Oficer 3 Pułku Artylerii Lekkiej, 3 Dywizji Strzelców Karpackich, 2-go Korpusu Wódka Polskiego we Włoszech.
Notariusz

Readmore
Szczepan Michalski <br />(1905-1941)
Szczepan Michalski
(1905-1941)
Szczepan Michalski <br />(1905-1941)

Szczepan Michalski
(1905-1941)

– pierwszy w Polsce harcmistrz – robotnik,
- Komendant Hufca Harcerzy w Drohobyczu - od jesieni 1939 r. komendant konspiracyjnej grupy harcerskiej,
- po przeszkoleniu w Budapeszcie - współorganizator i komendant ZWZ,
- Biały Kurier

Urodził się jako syn Władysława Michalskiego i Magdaleny z domu Staszkiewicz w 1905 r. w Stryszawie na Podhalu. Uczęszczał do szkoły ludowej w Sowlinach (k/ Limanowej). Po ukończeniu 3 klasy pracował w latach 1916–1927 jako robotnik w rafineriach w Limanowej, w Drohobyczu i w Ustrzykach Dolnych.

Readmore
Piotr Miętkiewicz <br />(1891-1957)
Piotr Miętkiewicz
(1891-1957)
Piotr Miętkiewicz <br />(1891-1957)

Piotr Miętkiewicz
(1891-1957)

4 XI 1891 - 14 XI 1957

polski pedagog
patriota
prezydent Bytomia w latach 1945-1948

Zapisał się w historii miasta złotymi zgłoskami w ostatnich latach przedwojennych i w pierwszych po wojnie.
Urodził się 4 listopada 1981 r. w Mieczkowie pod Szubinem. W roku 1913 ukończył Seminarium Nauczycielskie w Kcyni. W latach 1916-1919 studiował zaocznie na niemieckiej Akademii w Poznaniu. Później kontynuował studia na nowo otwartym Uniwersytecie Poznańskim. Był nauczycielem gimnazjalnym w Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim i Lesznie.

Readmore
Kazimiera Morawska <br />(1913-1990)
Kazimiera Morawska
(1913-1990)
Kazimiera Morawska <br />(1913-1990)

Kazimiera Morawska
(1913-1990)

14 VI 1913 - 14 X II 1990

z domu Ostrowska
p.v. Kuszlewska
łączniczka AK

Readmore
Ernst Odersky<br /> (1880-1941)
Ernst Odersky
(1880-1941)
Ernst Odersky<br /> (1880-1941)

Ernst Odersky
(1880-1941)

20 XII 1880 - 15 XII 1941

Właściciel znanej kawiarni i cukierni na Rynku w Bytomiu. Od 1925 roku mieściła się ona na parterze eleganckiej kamienicy, a od 1928 zajmowała również jej pierwsze piętro. Była to pierwsza cukiernia w mieście, w której wyrabiano specjalne słodycze dla diabetyków.

Firma, której był on właścicielem, została założona w 1898 roku. Jego następcy kontynuowali działalność aż do końca wojny.

W 1934 roku Ernst Odersky otworzył kolejną swoją kawiarnię w Gliwicach przy ulicy Wilhemstrasse (obecnie ul. Zwycięstwa). Wcześniej w tym miejscu od 1912 roku była kawiarnia Martina Pirscha.

Readmore
Wanda Pułko<br /> (1925-1971)
Wanda Pułko
(1925-1971)
Wanda Pułko<br /> (1925-1971)

Wanda Pułko
(1925-1971)

VII 1925 - 13 VII 1971
doktor n. med.

Readmore
Ludwika Radziejewska<br />(1843-1912)
Ludwika Radziejewska
(1843-1912)
Ludwika Radziejewska<br />(1843-1912)

Ludwika Radziejewska
(1843-1912)

15 VIII 1843 - 15 XII 1912
działaczka społeczna, oświatowa i narodowa na Górnym Śląsku.

Urodziła się 15 VIII w Wilczynie w pow. szamotulskim, jako córką Piotra i Matyldy z domu Kurz.

Działalność publiczną rozpoczęła z chwilą przybycia na Górny Śląsk w r. 1886, aby zająć się przekazanym jej przez brata ks. Stanisława przedsiębiorstwem wydawniczym «Katolik» w Bytomiu. Pod jej kierownictwem wydawnictwo to i pismo pod tym samym tytułem zaczęło się rozwijać bardzo pomyślnie. Dzięki jej energicznej pracy organizatorskiej, a także poważnym nakładom pieniężnym, został rozbudowany zakład wydawniczy, wzrosła liczba jego pracowników i zwiększył się nakład. W r. 1898 wydawnictwo, będące jej własnością, przekształciło się w spółkę akcyjną z ograniczoną odpowiedzialnością.

Readmore
Zygmunt Rakieć<br /> (1899-1987)
Zygmunt Rakieć
(1899-1987)
Zygmunt Rakieć<br /> (1899-1987)

Zygmunt Rakieć
(1899-1987)

22 XI 1899 - 20 XI 1987

Powstaniec śląski

W 1935 roku był I Sekretarzem w Lidze Morskiej i Kolonialnej Zagłębia Dąbrowskiego - siedziba w Sosnowcu.

Readmore
Anna Romaniak <br />(1872-1956)
Anna Romaniak
(1872-1956)
Anna Romaniak <br />(1872-1956)

Anna Romaniak
(1872-1956)

22 XI 1872 - 17 II 1956

wywieziona w czasie wojny przez Rosjan na Sybir - do Kazachstanu

Readmore
Zygmunt Stelmaszyński (1912-2001)
Zygmunt Stelmaszyński (1912-2001)
Zygmunt Stelmaszyński (1912-2001)

Zygmunt Stelmaszyński (1912-2001)

2 V 1912 - 1 XII 2001

żołnierz AK pseudonim

Readmore
Alfred Stephan <br />(1884-1924)
Alfred Stephan
(1884-1924)
Alfred Stephan <br />(1884-1924)

Alfred Stephan
(1884-1924)

18 X 1884 - 20 IX 1924

prawnik
Nadburmistrz Bytomia, który pełnił swój urząd w latach 1919-1924. Kierował miastem w okresie polsko-niemieckiego konfliktu o Górny Śląsk. Na przełomie 1921 i 1922 roku, na 9 miesięcy musiał nawet opuścić Bytom na żądanie dowództwa wojsk francuskich.

Wcześniej był generalnym dyrektorem dóbr hrabiego Henckel von Donnersmarcka.

Readmore
Franciszek Studziński <br />(1893-1964)
Franciszek Studziński
(1893-1964)
Franciszek Studziński <br />(1893-1964)

Franciszek Studziński
(1893-1964)

0 X 1893 - 23 V 1964
pseudonim: Kotlina, Radwan, Rawicz, Skawa, Skiba, przybrane nazwisko: Andrzej Radwan

pułkownik piechoty Wojska Polskiego.
dowódca Okręgu Tarnopolskiego AK
zastępca dowódcy Obszaru Lwowskiego AK

Syn Aleksandra, nauczyciela i Heleny z domu Pietrzykowska. Ukończył gimnazjum w Krakowie. 6 sierpnia 1914 roku przystąpił do oddziałów strzeleckich, a po utworzeniu Legionów Polskich służył w 1 Pułku Piechoty Legionów, z którym przeszedł cały jej szlak bojowy.

Readmore
Władysław Targalski <Br />(1904-1995)
Władysław Targalski
(1904-1995)
Władysław Targalski <Br />(1904-1995)

Władysław Targalski
(1904-1995)

Obrońca Lwowa i Powstaniec Śląski Urodził się w 1904 roku we Lwowie. Już jako dziesięciolatek wraz ze starszym bratem chodził na ćwiczenia drużyn Strzelca. 1 listopada 1918 roku, gdy Ukraińcy opanowali Lwów, był wśrod młodzieży broniącej miasta. Miał wtedy czternaście lat. Walczył m.in. w Ogrodzie Jezuickim.

W czerwcu 1920 roku w obliczu bolszewickiej nawały znów zgłosił się na ochotnika. Choć miał zaledwie szesnaście lat, szkolił starszych od siebie nowicjuszy. Brał udział w bitwie pod Zadwórzem, nazwanej polskimi Termopilami, gdzie garść straceńców powstrzymała konną armię Budionnego. Ranny dostał się do sowieckiej niewoli. Został wywieziony do obozu pracy przymusowej w Charkowie, skąd zdołał uciec. Pociągiem dotarł do Kijowa. Stamtąd wrócił do domu idąc prawie całą drogę pieszo, wzdłuż torów kolejowych.

Readmore
Roman Tomaszek <Br />(1905-1993)
Roman Tomaszek
(1905-1993)
Roman Tomaszek <Br />(1905-1993)

Roman Tomaszek
(1905-1993)

Uczestnik walk w obronie Lwowa 1918-1919, odznaczony honorową odznaką Orląt Lwowskich.

Dowódca 13 plutonu 26 PP przy 5 DP. Za udział w walkach za Ojczyznę odznaczony orderami wojskowymi i państwowymi.

Członek Armii Krajowej.

Readmore
Zdzisław Tuczapski <br />(1928-2003)
Zdzisław Tuczapski
(1928-2003)
Zdzisław Tuczapski <br />(1928-2003)

Zdzisław Tuczapski
(1928-2003)

18 VII 1928 - 13 VI 2003

żołnierz AK
więzień łagrów sowieckich

Readmore
Kazimierz Wacek <br />(1895 - 1955)
Kazimierz Wacek
(1895 - 1955)
Kazimierz Wacek <br />(1895 - 1955)

Kazimierz Wacek
(1895 - 1955)

10 XI 1895 - 21 VII 1955

- obrońca Lwowa
- porucznik rezerwy Wojska Polskiego RP
- absolwent Poltechniki Lwowskiej - inżynier leśnik

Readmore
Antonina Woźniak <Br />(1914-1983)
Antonina Woźniak
(1914-1983)
Antonina Woźniak <Br />(1914-1983)

Antonina Woźniak
(1914-1983)

1914 - 1983

- pseudonim Bronisława
- łączniczka Komendy Okręgu Tarnopolskiego Armii Krajowej

Readmore
Piotr Woźniak <br />(1912-1988)
Piotr Woźniak
(1912-1988)
Piotr Woźniak <br />(1912-1988)

Piotr Woźniak
(1912-1988)

1912 - 1988
pseudonim Wir

żołnierz AK
skazany przez władzę ludową - 63 dni spędził w celi śmierci, oczekując na egzekucję
bytomski nauczyciel
autor książki - Zapluty karzeł reakcji. Wspomnienia AK-owca z więzień w PRL

Urodził się w 1912 roku w Młyniskach na Podolu, gdzie przed wybuchem II wojny światowej ukończył Seminarium Nauczycielskie w Tarnopolu.

Wraz z wkroczeniem wojsk niemieckich na terytorium Polski wziął udział w kampanii wrześniowej.

Readmore
Tadeusz Wrzecionek <Br />(1911-1967)
Tadeusz Wrzecionek
(1911-1967)
Tadeusz Wrzecionek <Br />(1911-1967)

Tadeusz Wrzecionek
(1911-1967)

Artysta rzeźbiarz.

Jest autorem między innymi Pomnika Wolności zrealizowanego w 1967 roku w Bytomiu. Monument przedstawia historię trzech powstań śląskich i II wojny światowej na terenie regionu śląskiego.

Jest również autorem popiersia Józefa Lompy znajdującego się na rynku w Woźnikach.

Członek Spółdzielni Pracy Twórczej Artystów Plastyków

Readmore