Ks. Oskar Cichy

Ks. Cichy Oskar 29 VIII 1875 - 6 VIII 1965

- katecheta

Urodził się 29 czerwca 1875 w Mikołowie. Był synem Jana i Selmy z domu Wagner. Pochodził z rodziny niemieckiej. Do katolickiej szkoły ludowej uczęszczał w Mikołowie. Następnie uczył się w gimnazjum w Bytomiu, gdzie w marcu 1897 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1901 we Wrocławiu.

Po święceniach przez dwa lata był wikariuszem w kuracji Najświętszej Maryi Panny w Rudzie. Następnie od 1903 roku pełnił obowiązki katechety w szkole realnej w Rudzie. Pozostał tam także po burzliwym okresie powstań i plebiscytu. W 1925 roku został mianowany katechetą w Państwowym Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym w Katowicach. Krótko potem, ze względu na słabą znajomość języka polskiego, zrezygnował z tej posady i przeszedł w stan spoczynku.

W listopadzie 1926 roku podjął na nowo obowiązki katechety w prywatnej niemieckiej szkole średniej w Lipinach Śląskich. W 1932 roku bp Stanisław Adamski mianował go katechetą w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym z niemieckim językiem nauczania w Królewskiej Hucie. Według opinii ks. Roberta Josińskiego, wizytatora nauki religii w diecezji katowickiej, ks. Cichy był „dobrym katechetą i znakomitym wychowawcą”. Uczestniczył aktywnie w pracach Diecezjalnego Koła Księży Prefektów, gdzie ceniono jego rady i wskazówki dotyczące pracy katechetycznej.

W 1937 roku, po 36 latach posługi kapłańskiej w szkolnictwie, przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Bytomiu na terenie parafii NSPJ. Ks. Oskar Cichy zmarł 6 sierpnia 1965 w Bytomiu i tu został pochowany.

Ks. Oskar Cichy

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
Accept
Decline
$family
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline