Ks. Władysław Kumorowicz

Ks. Władysław Kumorowicz 27 VI 1904 - 9 IX 1961

Urodził się 27 czerwca 1904 roku w Katterbach na Spiszu jako syn Ignacego i Marii z domu Cvengrosch. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 8 XIl 1923 w Kaliszu. Studiował filozofię w Krakowie w latach 1927 - 1930 i teologię w Lublinie 1930-1934. Właśnie w Lublinie przyjął święcenia kapłańskie 18 VI 1933 roku. Od 1934 roku był operariuszem, a od 1936 roku superiorem w Czerniowcach - będących wówczas w granicach Rumunii.

Po wybuchu wojny w 1939 roku zorganizował tam komitet niesienia pomocy uchodźcom z Polski. Od 1941 roku był wikariuszem generalnym dla Bukowiny. Rok 1941 roku był również początkiem okupacji Czerniowców przez armię niemiecką i rumuńską oraz początkiem prześladowania Zakonu Jezuitów. W tym czasie - aby się ratować - wielu Żydów przyjęło chrzest w kościele w Czerniowcach. Za te działania rumuńska władza aresztowała księdza Kumorowicza, dość szybko go jednak zwalniając.

Dla Polonii, zwłaszcza bukowińskiej, przez cały okres wojny był przewodnikiem duchowym i ostoją w trudnych czasach. Odegrał znaczącą rolę w utworzeniu i funkcjonowaniu konspiracji. Narażał życie, przyjmując i przekazując szyfrowaną korespondencję (m.in. od gen. Stefana Grota-Roweckiego) i dokumentację zbrodni wojennych (mikrofilmy). Mimo narastającego zagrożenia wytrwał na swojej placówce i dopiero fala aresztowań przerwała jego działalność.

Ksiądz Kumorowicz został powtórnie aresztowany przez wywiad sowiecki w 1945 r. w Czerniowcach, zesłany do obozu pracy do Mongolii, potem do Kazachstanu. Angażował się tam w pracy duszpasterskiej i charytatywnej. Po repatriacji w 1956 roku pracował początkowo w Kłodzku, a następnie został w 1961 roku superiorem i proboszczem w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu.

Zginął jadąc na rowerze potrącony przez samochód ciężarowy. Niektórzy dopatrywali się w tym wypadku zamachu na jego życie.

Ks. Władysław Kumorowicz

Ks. Władysław Kumorowicz

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
Accept
Decline
$family
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline