Georg Brüning

Georg Brüning 12 VIII 1851- 17 XII 1932
burmistrz Bytomia w latach 1883-1919

Urodził się 12 sierpnia 1851 roku w majątku Botzar koło Selm w Westfalii. Jego rodzicami byli: Wilhelm – radca ekonomiczny oraz Christine z domu Hagedorn. Brüningowie byli katolikami.

W 1874 roku ukończył doktorat obojga praw na uniwersytetach w Bonn, Monachium, Heidelbergu i Getyndze. Następnie służył przez 2 lata w wojsku, gdzie osiągnął stopień porucznika rezerwy. W 1880 zdobył stopień asesora sądowego.
Stanowisko burmistrza Bytomia otrzymał w 1882 na podstawie opublikowanego w prasie ogłoszenia. Powszechnym w tamtym czasie było wybieranie burmistrza z drugiego końca kraju, tak by nie był uwikłany w miejscowe układy. Kandydaci zgłaszali się, po czym wyboru dokonywała rada miejska.

Gdy został wybrany pierwszym burmistrzem Bytomia miał 32 lata, a miasto liczyło 26 tys. ludzi. W tym czasie było już jednak wielkim placem budowy. Dzięki nowemu włodarzowi rozpoczął się tu okres szybkiego rozwoju i największej prosperity.
Od 1892 roku piastował funkcję nadburmistrza, który to tytuł przysługiwał włodarzom miast wydzielonych ze struktur powiatu.
Za czasów jego rządów w Bytomiu powstała:

 • sieć energii elektrycznej,
 • sieć wodociągów i kanalizacji sanitarnej,
 • wybrukowano większość bytomskich ulic,
 • wybudowano budynki teatru (obecnie Opera Śląska),
 • szkoły realnej (IV Liceum Ogólnokształcące),
 • Królewskiego Instytutu Higieny (Sanepid, ul.Moniuszki 25),
 • starych koszar (internat przy ul. Smolenia).

W czasie rządów nadburmistrza powstała zasadnicza tkanka architektoniczna i urbanistyczna obecnego śródmieścia, złożona z wytwornych mieszczańskich kamienic, wielkich gmachów publicznych i nowo wznoszonych świątyń. Stare kamienice przebudowano zwiększając liczbę kondygnacji, a także zabudowa podwórzy stała się bardziej zagęszczona. Ówczesny Bytom był pełen pięknych i klimatycznych uliczek oraz placów, zdobiły go przewspaniałe budynki, istniało tu mnóstwo sklepów i restauracji.
Miasto to było pionierem w skali całej Europy we wprowadzaniu nowoczesnej infrastruktury.

 • Już w 1899 roku założono elektryczne oświetlenie ulic.
 • 5 lat później w Bytomiu uruchomiono pierwszą linię tramwajową.
 • W 1903 roku wybudowano tu pierwszą w Europie biologiczną oczyszczalnię ścieków. Była najnowocześniejszą i najdoskonalszą technicznie w skali całych Niemiec i służyła za wzór dla kolejnych podobnych inwestycji w kraju i poza nim.

Mieszkańcy mieli do dyspozycji nawet zoo.
Swój urząd sprawował przez 36 lat. W 1919 roku ze względu na podeszły wiek, zrezygnował z funkcji nadburmistrza. W chwili kiedy opuszczał urząd Bytom liczył 71 tys. mieszkańców. Za jego zasługi miasto ufundowało mu zabytkową willę przy dzisiejszej Alei Legionów 4.

Był wielokrotnie odznaczony, między innymi:

 • Orderem Czerwonego Orła,
 • Orderem Korony oraz
 • Krzyżem Rycerskim Papieskiego Orderu Św. Grzegorza nadawany gorliwym katolikom.
 • otrzymał też rzadki przywilej noszenia złotego łańcucha urzędowego

Burmistrz nie miał szczęśliwego życia prywatnego. Jako ojciec przeżył śmierć swoich dzieci.
Troje z nich padło ofiarą epidemii i zmarły wszystkie w ciągu tygodnia.
Czwarte dziecko, syn, miał nieszczęśliwy wypadek i zginął jeszcze w wieku szkolnym.
Piąte i szóste dziecko, też synowie - polegli w trakcie I wojny światowej.
Przeżyło dwoje dzieci, córka i syn, który później został zakonnikiem , benedyktynem w Krzeszowie.

Brüning do końca życia był darzony powszechnym szacunkiem. Zmarł 17 grudnia 1932 roku. Na jego pogrzeb przyszły tłumy Bytomian.