Jan Dybek

Jan Dybek

4 V 1922 - 16 IV 2006

  • porucznik AK

Kazimierz Wacek

Kazimierz Wacek

10 XI 1895 - 21 VII 1955

  • obrońca Lwowa
  • porucznik rezerwy Wojska Polskiego RP
  • absolwent Poltechniki Lwowskiej - inżynier leśnik

Grób Kazimierza Wacka na mapie cmentarza