Ks. Adam Wiktor

Ks. Adam Wiktor 3 VI 1947 - 14 II 1999

  • jezuita

Urodził się 3 VI w Kolbuszowej Górnej koło Kolbuszowej, zmarł 14 II 1999 w Bytomiu.

- od 1964 nowicjat Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi k. Brzozowa, 1966-1968 studia filozoficzne w Krakowie,
1968-1972 teologiczne w Warszawie;
31 VII 1971 święcenia kapłańskie;
1975-1976 roczne studium duchowości i prawa zakonnego w Czechowicach-Dziedzicach.
1972-1975 praca duszpasterska w jezuickiej parafii NSPJ w Nowym Sączu, 1976-1978 wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Kłodzku i minister (odpowiedzialny za sprawy administracyjno-materialne) tamtejszego domu zakonnego, 1978-1987 superior oraz proboszcz parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu.

W VIII 1980 wspierał duszpastersko protestujących robotników.
Po 13 XII 1981 organizator pomocy materialnej dla internowanych i represjonowanych oraz ich rodzin, odwiedzał przebywających w ośrodkach odosobnienia, udostępnił ogród i pomieszczenia parafialne do przeładunku, magazynowania i dystrybucji darów nadchodzących z zagranicy, wspierał działalność parafialnego komitetu charytatywnego. Organizator parafialnego Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

4 V 1982 na prośbę pracowników odprawił mszę św. w intencji załogi Zakładów Hutniczo-Przetwórczych Metali Nieżelaznych Hutmen we Wrocławiu, czym zapoczątkował niedzielne Msze za Ojczyznę, niekiedy łączone z patriotycznymi rocznicami lub powitaniem powracających z więzień działaczy „S”.
Od 1984 modlitwy i czytania mszalne były wykonywane przez aktorów scen wrocławskich, którzy później recytowali poezję patriotyczno-religijną, na msze przybywały też delegacje z pocztami sztandarowymi, także spoza Wrocławia. Od 1986 homilie wygłaszali zapraszani przez niego goście, m.in. księża: Stanisław Suchowolec, Hubert Czuma SJ, Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Stanisław Orzechowski i Mirosław Drzewiecki. W parafii odbywały się wykłady z historii, odczyty w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, koncerty, seanse filmowe i spektakle wrocławskiej grupy teatralnej Nie Samym Teatrem.
1984-1987 konsultor Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.

Od początku 1985 Wydz. ds. Wyznań Urzędu Miasta we Wrocławiu domagał się odwołania go z funkcji proboszcza; był zastraszany (m.in. dwukrotnie otruto psy pilnujące parafialnej posesji).

VII 1987 – 1989 superior domu jezuitów w Nowym Sączu przy parafii NSPJ; zaktywizował prace lokalnego Duszpasterstwa Ludzi Pracy, nadał uroczystą oprawę odprawianym od 1985 Mszom za Ojczyznę, organizator pielgrzymek, prelekcji historycznych, koncertów pieśni patriotycznych, w domu katechetycznym biblioteka wydawnictw niezależnych i punkt kolportażu wydawnictw podziemnych; na zaproszenia, głosił kazania w innych kościołach diecezji.
VIII 1989 – 1992 opiekun KIK i katecheta przy parafii NSPJ w Bytomiu, od V 1992 przełożony wspólnoty zakonnej i proboszcz tejże parafii, reaktywował Apostolstwo Modlitwy, powołał radę parafialną i odprawiał Msze za wolną Ojczyznę. Od 30 XI 1998 dziekan dekanatu bytomskiego; dzień przed śmiercią zainaugurował działalność Akcji Katolickiej.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (przez prezydenta RP na uchodźstwie Kazimierza Sabbata, 1989).
1987-1989 rozpracowywany przez Wydz. IV WUSW w Nowym Sączu w ramach SOR krypt. Patron.
Andrzej Paweł Bieś SJ

 

... z kroniki Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu:

14 II 1999
14 lutego Parafią wstrząsnęła wiadomość - ksiądz Proboszcz Adam Wiktor nie żyje. Zmarł nagle. Nikt to nie chciał uwierzyć, bo do końca był bardzo aktywny i na nic się nie uskarżał. Wszystkich parafian ogarnął smutek. Pogrzeb ojca Adama zaplanowano na czwartek 18 lutego. Pożegnać ojca Adama przyszły rzesze wiernych z parafii i z miejscowości, gdzie jako kapłan pracował. Były delegacje z Wrocławia i Nowego Sącza oraz najbliższe rodzina, która przybyła z rodzinnej Kolbuszowej i ze Stanów Zjednoczonych. W pogrzebie wzięło udział około 5.000 wiernych oraz ogromna liczba pocztów sztandarowych "Solidarności", różnych zakładów pracy, grup i stowarzyszeń. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz biskup Gerard Kusz.

Okolicznościową homilię wygłosił przyjaciel ojca Adama ksiądz Zdzisław Wietrzak z Krakowa. Na miejsce, gdzie będzie oczekiwał zmartwychwstania odprowadził ojciec Prowincjał Adam Żak. Ciało Ojca Adama złożono w grobie na Cmentarzu Mater Dolorosa w Bytomiu przy ulicy Piekarskiej. Grób przykryły ogromne ilości kwiatów od wszystkich, którzy cenili jego pracę kapłańską i ogromną otwartość na każdego człowieka. Niech odpoczywa w pokoju.

Ks. Adam Wiktor Ks. Adam Wiktor Ks. Adam Wiktor Ks. Adam Wiktor Ks. Adam Wiktor ks. Adam Wiktor