Ks. Hubert Skowronek

Ks. Hubert Skowronek 1874 - 22 XI 1945

jezuita

Urodził się w 1874 roku w Czuchowie w rodzinie o tradycjach nauczycielskich.

Jego ojciec Marceli był dyrektorem Szkoły Elementarnej w Czuchowie oraz członkiem Zarządu Kościelnego parafii pw. św. Jerzego w Dębieńsku Wielkim. Miał trzech braci oraz trzy siostry, z całego rodzeństwa tylko jego jeden brat wybrał życie świeckie i został cenionym adwokatem w Bytomiu,  siostry wstąpiły do Zgromadzenia Urszulanek.

W latach 1886-1895 uczęszczał do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Wrocławiu. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Zakonu Jezuitów. Studiował filozofię oraz teologię w Innsbrucku. Zrobił doktorat z teologii.

Jako kapłan-nauczyciel kształcił młodzież w znanym zakładzie Kalksburg koło Wiednia. Drugą jego placówką naukową było kolegium jezuickie w Bohosohudov (Marienschein) w Czechach. Po zajęciu zakładu przez władze niemieckie w 1939 r. powrócił na Śląsk, do Bytomia, gdzie mieszkał jego brat. Mimo różnych dolegliwości, do śmierci w 1945 roku był czynnym duszpasterzem przy kościele Świętej Trójcy w Bytomiu.

Został pochowany we wspólnym grobie z księdzem Ignacym Gałuszką.

Ks. Hubert Skowronek ks. Hubert Skowronek