Ks. Stanisław Dolański

Ks. Stanisław Dolański 10 X 1943 - 1 XI 1982 jezuita

Urodził się w Starej Wsi jaki syn Józefa i Zofii Wątróbskiej. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w swojej rodzinnej miejscowości 30 VII 1959 roku. Tam również 15 VIII 1972 roku przyjął święcenia kapłańskie.

Pracował w duszpasterstwie ogólnym i młodzieżowym:

  • 1973 - 1974 w Krakowie
  • 1974 - 1978 w Czechowicach
  • 1979 - 1982 w Bytomiu

Zmarł w wieku 39 lat w Bytomiu