Ks. Leopold Wilimski (Willimski)

Wilimski (Willimski) Leopold 21 X 1873 - 1 III 1948

Urodził się w Ziemięcicach koło Gliwic w 1873 roku. 2 IX 1902 roku w Starej Wsi wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Studiował we Wrocławiu i tam 11VI 1989 roku przyjął święcenia kapłańskie.

W zakonie pełnił funkcję:

  • 1908 - 1910 - wikariusza w Karwinie - misjonarza i rekolekcjonisty głoszacego kazania po polsku i po niemiecku
  • 1911 - 1912 w Czechowicach
  • 1912 - 1913 w Czerniowicach
  • 1913 - 1915 ponownie w Czechowicach
  • 1915 - 1920 w Opawie
  • 1920- 1921 w Cieszynie
  • 1921 - 1923 ponownie w Czerniowicach

W 1923 roku wybudował w Opolu niewielki kościółek Serca Jezusowego. 1932 - 1938 był superiorem w Świętej Lipce na Warmii.

Był bardzo zaangażowanym propagatorem trzeźwości. 1912 roku założył Bractwo Trzeźwości w Sośnicy, a w 1913 roku Związek Abstynentek w Studzienej.

W 1920 roku przeszedł do Prowincji Niemieckiej. Nakeży podkreślić, że zawsze harmonijnie współpracował z Polakami.

W 1938 roku został przez Niemców zmuszony do wyjazdu z Warmii. Osiadł w Opolu. W czasie wojny przebywał w Cieszynie i w Bytomiu, gdzie zmarł w wieku 75 lat.

Wilimski (Willimski) Leopold