Ks. Józef Swaczyna

ks. Józef Swaczyna Urodził się 20 III 1914 w Młoszowej koło Chrzanowa. Zmarł 21 IV 1976 w Bytomiu.

Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 30 VII 1929 roku w Starej Wsi; święcenia kapłańskie otrzymał 29 VI 1947 roku również w Starej Wsi.

Syn Ludwika i Marii z domu Zając. Studiował matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1938 -1939. Aresztowany 10 XI 1939 roku przez hitlerowców, przeszedł więzienia w Wiśniczu, Oświęcimiu i Dachau. Uwolniony w 1945 roku. Studiował teologię w Lowanium. Następnie wrócił do kaju i w Starej Wsi ukończył studia teologiczne.

Minister w Starej Wsi i w Krakowie; katecheta w Biskupicach i w Bytomiu.

ks. Józef Swaczyna