Ks. Władysław Kumorowicz

Ks. Władysław Kumorowicz 27 VI 1904 - 9 IX 1961

Urodził się 27 czerwca 1904 roku w Katterbach na Spiszu jako syn Ignacego i Marii z domu Cvengrosch. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 8 XIl 1923 w Kaliszu. Studiował filozofię w Krakowie w latach 1927 - 1930 i teologię w Lublinie 1930-1934. Właśnie w Lublinie przyjął święcenia kapłańskie 18 VI 1933 roku. Od 1934 roku był operariuszem, a od 1936 roku superiorem w Czerniowcach - będących wówczas w granicach Rumunii.

Po wybuchu wojny w 1939 roku zorganizował tam komitet niesienia pomocy uchodźcom z Polski. Od 1941 roku był wikariuszem generalnym dla Bukowiny. Rok 1941 roku był również początkiem okupacji Czerniowców przez armię niemiecką i rumuńską oraz początkiem prześladowania Zakonu Jezuitów. W tym czasie - aby się ratować - wielu Żydów przyjęło chrzest w kościele w Czerniowcach. Za te działania rumuńska władza aresztowała księdza Kumorowicza, dość szybko go jednak zwalniając.

Dla Polonii, zwłaszcza bukowińskiej, przez cały okres wojny był przewodnikiem duchowym i ostoją w trudnych czasach. Odegrał znaczącą rolę w utworzeniu i funkcjonowaniu konspiracji. Narażał życie, przyjmując i przekazując szyfrowaną korespondencję (m.in. od gen. Stefana Grota-Roweckiego) i dokumentację zbrodni wojennych (mikrofilmy). Mimo narastającego zagrożenia wytrwał na swojej placówce i dopiero fala aresztowań przerwała jego działalność.

Ksiądz Kumorowicz został powtórnie aresztowany przez wywiad sowiecki w 1945 r. w Czerniowcach, zesłany do obozu pracy do Mongolii, potem do Kazachstanu. Angażował się tam w pracy duszpasterskiej i charytatywnej. Po repatriacji w 1956 roku pracował początkowo w Kłodzku, a następnie został w 1961 roku superiorem i proboszczem w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu.

Zginął jadąc na rowerze potrącony przez samochód ciężarowy. Niektórzy dopatrywali się w tym wypadku zamachu na jego życie.

Ks. Władysław Kumorowicz

Ks. Władysław Kumorowicz

Ks. Hubert Skowronek

Ks. Hubert Skowronek 1874 - 22 XI 1945

jezuita

Urodził się w 1874 roku w Czuchowie w rodzinie o tradycjach nauczycielskich.

Jego ojciec Marceli był dyrektorem Szkoły Elementarnej w Czuchowie oraz członkiem Zarządu Kościelnego parafii pw. św. Jerzego w Dębieńsku Wielkim. Miał trzech braci oraz trzy siostry, z całego rodzeństwa tylko jego jeden brat wybrał życie świeckie i został cenionym adwokatem w Bytomiu,  siostry wstąpiły do Zgromadzenia Urszulanek.

W latach 1886-1895 uczęszczał do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Wrocławiu. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Zakonu Jezuitów. Studiował filozofię oraz teologię w Innsbrucku. Zrobił doktorat z teologii.

Jako kapłan-nauczyciel kształcił młodzież w znanym zakładzie Kalksburg koło Wiednia. Drugą jego placówką naukową było kolegium jezuickie w Bohosohudov (Marienschein) w Czechach. Po zajęciu zakładu przez władze niemieckie w 1939 r. powrócił na Śląsk, do Bytomia, gdzie mieszkał jego brat. Mimo różnych dolegliwości, do śmierci w 1945 roku był czynnym duszpasterzem przy kościele Świętej Trójcy w Bytomiu.

Został pochowany we wspólnym grobie z księdzem Ignacym Gałuszką.

Ks. Hubert Skowronek ks. Hubert Skowronek

Ks. Józef Niestrój

Ks. Józef Niestrój 18 XII 1877- 23 VIII 1930

Proboszcz parafii Najświętrzej Marii Panny w Bytomiu. Urodził się w Bytomiu.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1902 roku. Pracował najpierw w Pszczynie, a następnie w Opolu. Od 21 maja 1922 roku sprawował funkcję proboszcza kościoła NMP w Bytomiu. Przyczynił się do budowy kościoła św. Barbary w Bytomiu. W 1930 roku udał się na kurację w Bawarii. Zmarł nagle w miejskim szpitalu w Monachium, skąd zwłoki sprowadzono do Bytomia.

Pochowany zastał 28 sierpnia 1930 r. w grobie swoich rodziców. W jego pogrzebie wzięli udział m.in. Leon Malhomme, konsul generalny RP w Bytomiu, dr Adolf Knakrick, nadburmistrz Bytomia, radni miejscy, wielu duchownych katolickich, a także dwóch pastorów kościoła ewangelickiego oraz tłumy mieszkańców miasta. Na jego grobie złożono ogromny bukiet biało-czerwonych kwiatów od władz polskich.

Orszak żałobny szedł z kościoła NMP następującymi ulicami (obecne nazwy ulic): Webera – Chrobrego – plac Słowiański – Czarnieckiego – Powstańców Śląskich – Piekarska. Orszak przeszedł obok kościoła św. Barbary, ponieważ ks. Niestroj był założycielem tej parafii i kierował budową kościoła (od 1928). Niestety, konsekracji świątyni już nie doczekał.

Nagrobek ufundowała parafia NMP w 1933 roku według projektu Theodora Wiesnera za 1349 marek.

Ks. Józef Niestrój

Ks. Stanisław Dolański

Ks. Stanisław Dolański 10 X 1943 - 1 XI 1982 jezuita

Urodził się w Starej Wsi jaki syn Józefa i Zofii Wątróbskiej. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w swojej rodzinnej miejscowości 30 VII 1959 roku. Tam również 15 VIII 1972 roku przyjął święcenia kapłańskie.

Pracował w duszpasterstwie ogólnym i młodzieżowym:

  • 1973 - 1974 w Krakowie
  • 1974 - 1978 w Czechowicach
  • 1979 - 1982 w Bytomiu

Zmarł w wieku 39 lat w Bytomiu