Ks. Oskar Cichy

Ks. Cichy Oskar 29 VIII 1875 - 6 VIII 1965

- katecheta

Urodził się 29 czerwca 1875 w Mikołowie. Był synem Jana i Selmy z domu Wagner. Pochodził z rodziny niemieckiej. Do katolickiej szkoły ludowej uczęszczał w Mikołowie. Następnie uczył się w gimnazjum w Bytomiu, gdzie w marcu 1897 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1901 we Wrocławiu.

Po święceniach przez dwa lata był wikariuszem w kuracji Najświętszej Maryi Panny w Rudzie. Następnie od 1903 roku pełnił obowiązki katechety w szkole realnej w Rudzie. Pozostał tam także po burzliwym okresie powstań i plebiscytu. W 1925 roku został mianowany katechetą w Państwowym Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym w Katowicach. Krótko potem, ze względu na słabą znajomość języka polskiego, zrezygnował z tej posady i przeszedł w stan spoczynku.

W listopadzie 1926 roku podjął na nowo obowiązki katechety w prywatnej niemieckiej szkole średniej w Lipinach Śląskich. W 1932 roku bp Stanisław Adamski mianował go katechetą w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym z niemieckim językiem nauczania w Królewskiej Hucie. Według opinii ks. Roberta Josińskiego, wizytatora nauki religii w diecezji katowickiej, ks. Cichy był „dobrym katechetą i znakomitym wychowawcą”. Uczestniczył aktywnie w pracach Diecezjalnego Koła Księży Prefektów, gdzie ceniono jego rady i wskazówki dotyczące pracy katechetycznej.

W 1937 roku, po 36 latach posługi kapłańskiej w szkolnictwie, przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Bytomiu na terenie parafii NSPJ. Ks. Oskar Cichy zmarł 6 sierpnia 1965 w Bytomiu i tu został pochowany.

Ks. Oskar Cichy

brat Alojzy Spyra

brat Alojzy Spyra 11 VII 1905 -13 IX 1975

jezuita

Urodził się 11 lipca 1905 roku w Starej Wsi koło Pszczyny jako syn Franciszka i Anny z domu Szmid.

Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 26 IX 1931 roku w Starej Wsi. Pracował tam jako ślusarz w latach 1933 - 1948, a następnie w Krakowie do 1968 roku.

W 1963 roku wykonał wraz z Józefem Niemcem kutą w żelazie bramę (według projektu Dormusa i Świecimskiego), umieszczoną przy przejściu z Kaplicy Wieczystej Adoracji do nawy południowej Bazyliki Serca Jezusowego w Krakowie.

Od 1968 roku pracował w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu, gdzie zmarł 13 września 1975 roku.

Ks. Kazimierz Mrozek

Ks. Kazimierz Mrozek 21 VIII 1933 - 2 IV 2002

jezuita

Urodził się 21 sierpnia 1933 roku w Starej Wsi jako syn Franciszka i Józefy z domu Wałęckiej. Wstąpił do zakonu w swojej rodzinnej miejscowości 25 września 1952 roku. Studiował filozofię w Krakowie w latach 1954 - 1957 oraz teologię w Warszawie 1957 - 1961. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 sierpnia 1960 roku w Warszawie.

Duszpasterz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu. Przygotował tam wele pokoleń dzieci do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Kapelan w szpitalu przy ulicy Batorego w Bytomiu.